תביעות
תביעות

נזקי רכוש דירה

אל מדור תביעות רכוש יש לפנות במקרים הבאים

(בכפוף לקיומו של כיסוי ביטוחי)

 • פריצה
 • שריפה
 • נזקי טבע
 • נזקי מים
 • רעידת אדמה
 • נזק בזדון

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

במייל: fax.tv.rehush@bth.co.il

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תביעות רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632873

 

צרף לטופס הודעה על האירוע את המסמכים הבאים:

 • אישור משטרה במקרה של אירוע פלילי.
 • אסמכתאות לגבי הרכוש שאבד או ניזוק.
 • תמונות הנזק.
 • הערכת תכשיטים ממעריך מוסמך.
 • דוח סוקר (אם לא נערך ע"י "ביטוח חקלאי").

 

 חשוב!

 • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת "ביטוח חקלאי" שמאי לבדיקת הנזק.
 • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות. 

נזק לרכוש פוליסות דירות

טופס תביעה עבור נזק לרכוש פוליסות דירות, בתי עסק וחבר מושב

טופס להורדה

נזק לרכוש במגזר הקיבוצי

טופס תביעה עבור נזק לרכוש במגזר הקיבוצי

טופס להורדה

מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה

טופס להורדה

מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

רוחל'ה קריף: 03-7616249

ענת שאלתיאל: 03-5632884

איילת אהרון כהן: 03-7616244

 


נזקי מים

במקרה של נזק צנרת יש לפנות לספק השירות עפ"י ההרחבה בפוליסה

 

רשימת נותני שירות:

 • "שחר נזקי צנרת" - טלפון: 1700-707-171
 • "ש.כ.ל מבית שגריר מערכות בע"מ" - טלפון: 888*

 

כאשר ישנו כיסוי לשרברב פרטי דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

במייל: fax.tv.rehush@bth.co.il

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור רכב רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632873

 

חשוב!

 • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת "ביטוח חקלאי" שמאי לבדיקת הנזק.
 • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות.

מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

רוחל'ה קריף: 03-7616249

ענת שאלתיאל: 03-5632884

איילת אהרון כהן: 03-7616244


צד ג' וחבות מעבידים

אל מדור חבויות פונים במקרה של נזקי רכוש או גוף לצד ג'.

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור חבויות, החשמונאים 93, תל אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

 

הודעה ותביעה על תאונה לפי פוליסה צד ג'


חבות מעבידים - דוח תאונת עבודה


קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

אתי לוי: 03-5632869


חזרה
למעלה