ארכיון פוליסות עסק ותעשייה

עסקים שונים

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

נאמנות / פשיעה

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

רכוש בהעברה

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

שבר מכני

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

הקמה

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

קבלנים

 • מהדורה 03/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

מפעלים אזוריים

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

בתי קירור

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

צד שלישי עסקית מוסדית

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

חבות מעבידים

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.08.2015 הורד
 • מהדורה 12/2013 תקופת מכירה 31.07.2015 - 01.01.2014 הורד

חבות מוצר

 • מהדורה 03.2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 11/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.11.2015 הורד
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.10.2015 - 01.01.2014 הורד

דירקטורים ונושאי משרה

 • מהדורה 03.2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 31.03.2018 הורד
 • מהדורה 11/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014 הורד

אחריות מקצועית

 • מהדורה 03/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.09.2015 הורד
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.08.2015 - 01.08.2014 הורד
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.07.2014 - 01.01.2014 הורד

בתי עסק

 • מהדורה 03/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017 הורד
 • מהדורה 02/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.02.2015 הורד

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:30

 • פקס

  פקס: 073-7151318

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 15:30

 • fax

  Fax: 073-7151318

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה