אודות
אודות

מוסדות החברה

רשימת בעלי תפקידים/ מוסדות

בעלי תפקידים

 • דורון סט, יו"ר הועד המנהל
 • מורלי דורי, מנכ"לית
 • שמואל הרטשטיין, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
 • עו"ד אלון וינברג, סמנכ"ל, מנהל מחלקת תביעות
 • קובי הוכמן, סמנכ"ל, מנהל מערכות מידע
 • שמעון גוהר, סמנכ"ל
 • הדס בז'ה, מנהלת ביטוח משנה ומטה ביטוח כללי
 • אמיר שמרלינג, סמנכ"ל, אסטרטגיה ופיתוח עיסקי
 • עופר אביטל, סמנכ"ל, מנהל חטיבת לקוחות פרטיים
 • גלית רובשטיין, אקטוארית
 • צילה יפה, מנהלת משאבי אנוש 
 • עו"ד לימור טבוך, ממונה על פניות הציבור, ממונה ציות ואכיפה
 • מתן גרוס, מנהל סיכונים 
 • יניב לוי, מנהל המכירות
 • אילנית לוי, מנהלת השירות
 • ציפי רחמני, מנהלת ארגון ושיטות
 • עידו ניסנקורן, מנהל תחום ביטוחים עסקיים
 • אפרת יצחקי, מנהלת ציים וקולקטיבים
 • שי בניש, מנהל סוכנים, סניף תל אביב
 • שגית רוטנברג, מנהלת סוכנים, סניף חיפה
 • רוזנבלום הולצמן רו"ח, מבקרי פנים

מוסדות החברה
חברת ביטוח חקלאי הינה אגודה בבעלות שני חברים - אחזקות ביטוח חקלאי וניהול סיכונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "אגודת האחזקות"), המחזיקה בכל יחידות ההשתתפות

באגודה, למעט יחידת השתתפות אחת המוחזקת על ידי ניהול סיכונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה האחות"), בנאמנות עבור אגודת האחזקות. החברים באגודת האחזקות הם 260 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי.

 תרשים אחזקות.JPG

  

אספה כללית 

האספה מתכנסת אחת לשנה כדי לאשר את הדו"חות הכספיים, לקבל מידע שוטף על התנהלות החברה ולהכריע בעניינים עקרוניים. תפקידי האספה וסמכויותיה מפורטים בתקנון האגודה.

הועד המנהל
הועד המנהל הוא הגוף האחראי למעשה על תפקודה של האגודה ועל ניהולה השוטף. מספר החברים בועד נע בין 8 ל-12, והם ממונים על ידי המועצה. אחד מחברי הועד המנהל הינו מנכ"ל האגודה, ושניים נוספים הינם חברים חיצוניים שאינם קשורים למערכת הקיבוצית. הועד המנהל גם בוחר מתוכו את היו"ר. באמצעות המנכ"ל והיו"ר מקבל הועד המנהל דיווחים שוטפים אודות התנהלות האגודה,והוא מתכנס אחת לחודש כדי לקבל החלטות ולקבוע מדיניות. תפקידי הועד המנהל וסמכויותיו מפורטים בתקנון האגודה.

ועדת מאזן
ועדת המאזן ממונה ע"י הועד המנהל, מתכנסת מדי תום כל רבעון, בוחנת ודנה בדוחות הכספיים של האגודה טרם הצגתם לאישור הועד המנהל.

ועדת השקעות
ועדת ההשקעות פועלת בהתאם לדרישות הפיקוח על חברות הביטוח, מתכנסת 12 פעמים בשנה ועוסקת בבקרה על ביצוע מדיניות ההשקעות כפי שאושרה ע"י הועד המנהל וקביעת דרכי ההשקעות השוטפות לתקופה הקרובה.

ועדת ביקורת 
לאגודה ועדת ביקורת, הממונה ע"י הועד המנהל של ביטוח חקלאי. הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה ובוחנת בעיקר את הפעילות הכספית והעסקית של החברה.

ועדת SOLVENCY II
ועדה זו פועלת בהתאם לדרישות הפיקוח להערכות מתאימה ליישום בישראל של הדירקטיבה אשר תהיה נהוגה במדינות האיחוד האירופי שמטרתה הבטחת כושר הפירעון של מבטחים, הלימות הון, קביעת סטנדרטים למדידת סיכונים וכו' . הועדה עוסקת במעקב רצוף אחרי התקדמות הפרויקט באגודה ומתכנסת לפי הצורך.

לרשימת חברי ועדת  SOLVENCY II

ועדת תגמול
ועדה זו מתכנסת לפחות אחת לשנה לדיון והמלצות לוועד המנהל לגבי מדיניות השכר של האגודה לשנה הבאה.

הנהלה 
צוות ניהולי מצומצם הכולל את מנכ"ל האגודה ומנהלים בכירים נוספים אשר מונו על ידו. ההנהלה מתכנסת לפי הצורך ולפחות פעם בחודש. ההנהלה דנה ומחליטה בכל העניינים הקשורים בפעילות השוטפת של האגודה בנושאי חיתום, תביעות, כספים ונושאים אחרים. כמו כן דנה ההנהלה בנושאי קביעת מדיניות, יעדים ותכנון לעתיד. מסקנות ההנהלה מוגשות לאישור הועד המנהל.

ועדת היגוי טכנולוגיות מידע
לרשימת חברי ועדת טכנולוגיות מידע

ועדת חברות בנות
לרשימת חברי ועדת חברות בנות

ועדת היגוי לניהול סיכוני סייבר
לרשימת חברי ועדת היגוי לניהול סיכוני סייבר

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:30

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 15:30

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה